رشد فراگیر بانک سینا حاصل سرمایه گذاری درست در زیرساخت‌ها و افزایش بهره‌وری است