تاثیر خارق العاده مصرف یک نوشیدنی بر کاهش فشار خون