هم‌اکنون ۸۰۰۰ ایرانی در مرز مهران هستند / مرز مهران بسته است، مراجعه نکنید