سپاه آمادگی تزریق روزانه ۵۰ هزار دُز واکسن کرونا را دارد