۹ سال بعد از آخرین قهرمانی استقلال؛ فرهاد باز هم آبی‌ها را قهرمان می‌کند؟