بازدید احمدی نژاد از نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۰ دبی / فیلم