آخرین رده‌بندی تیم‌های ملی اعلام شد / ایران همچنان در پله ۲۲ جهان