گزارش هواشناسی ۳ آبان ۱۴۰۰ / بارش باران در ۱۱ استان کشور