پاییز ۱۴۰۰ کم‌بارش و خشک می‌ماند؛ امیدی به زمستان هست؟!