در کدام استان‌ها به افراد ۲۲ تا ۳۲ ساله واکسن کرونا تزریق می‌شود؟