شرکت‌کنندگان همایش عادی‌سازی روابط با تل‌آویو در اربیل بازداشت می‌شوند