دبیر و اعضای شورای سیاست­گذاری چهاردهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر معرفی شدند