قرعه کشی دوره های نهم و دهم طرح راه رفاه برگزار شد