پشت‌پرده وجود ماینر در شرکت‌ بورس از زبان رئیس سابق سازمان بورس