ترامپ هم‌دست با تندروهای داخلی باعث شکست برجام شدند / بدون برجام مشکلات اقتصادی داخلی هم، حل نمی‌شود