قتل خانم معلم توسط پیک موتوری / جسد در یک پارک کشف شد/ عکس