لحظه حمل بزرگترین لاکپشت آبی جهان به وسیله جرثقیل! / فیلم