مشکل در وین نیست بلکه در تهران و واشنگتن است/ این دو اگر به توافق برسند، آژانس در حاشیه قرار می‌گیرد

مشکل در وین نیست بلکه در تهران و واشنگتن است/ این دو اگر به توافق برسند، آژانس در حاشیه قرار می‌گیرد