ریزش دیوار و سقوط درختان در طوفان شدید شیراز / عکس