ویدیو نفس‌گیر از لحظه گره‌خوردن دو چتر نجات در میان زمین و آسمان!