واکنش رسانه های خارجی به بیانات رهبر انقلاب در آخرین دیدار دولت دوازدهم