گزارش مرکز مدیریت راه‌های کشور: مردم بدون نگرانی از کرونای دلتا به سفر رفته‌اند