حادثه دلخراش در لونا پارک ائل‌گلی تبریز / نوجوان ۱۶ ساله ایست قلبی کرد