خبر خوش برای متقاضیان وام ودیعه مسکن؛ آغاز مجدد ثبت نام‌ها