نماینده مجلس باید بر اساس خواست و مطالبه مردم رفتار کند/ نماینده‌ای که خلاف مطالبه مردم حرکت کند، دیگر نماینده آن‌ها نیست / باید از سوت‌زن‌های ضد فساد حمایت کرد