قیمت‌های عجیب و غریب پرواز اربعین؛ قیمت بلیت پرواز یکطرفه ۸ میلیون تومان