اظهارات اژه‌ای در نشست با دادستان‌های سراسر کشور / فیلم