واکنش کاربران  فضای مجازی به جدایی مسی از بارسلونا / عکس