رعایت پروتکل‌های بهداشتی به ۴۴ درصد رسید /  فاجعه مرگ‌های کرونایی در راه است؟