ساندویچ پانل دیواری کبیر پانلچاپ کارت پی وی سیحجامت و بادکش زنان مشهدپمپ آتش نشانی (پمپ آتشنشانی)

نمکی: از عزیزان ناجا تشکر می‌کنم اما جاده‌ها باز هستند / ابزاری جز تمنا ندارم