واکنش متفاوت فردوسی پور به منتفی شدن حضور کی روش در تیم ملی  عراق