طراحی وارائه نقشه های معماری ، …برگزاری آزمون تافل، ثبت نام تافل، …آموزش تخصصی ویولن در تهرانپارسکلید مینیاتوری زریر

یکی از دانشجویان خطاب به همتی: دانشگاه جای میتینگ انتخاباتی نیست! / فیلم