ایرادات را روی چشم می‌گذاریم / ضرر طرح صیانت از کاربران فضای مجازی بسیار زیاد است