آمار بستری بیماران کرونایی در تهران باز هم رکورد شکست / وضعیت در تهران اصلا خوب نیست