تصادف تریلی با اتوبوس در کاشان با ۲۴ کشته و مصدوم! / جزییات

تصادف تریلی با اتوبوس در کاشان با ۲۴ کشته و مصدوم! / جزییات