پیش بینی بورس برای فردا سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰/ روند فرسایشی بورس تا کی ادامه دارد؟

پیش بینی بورس برای فردا سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰/ روند فرسایشی بورس تا کی ادامه دارد؟