مشاهده آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در مازندران / توصیه جدی مدیر کل دامپزشکی مازندران به مردم

مشاهده آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در مازندران / توصیه جدی مدیر کل دامپزشکی مازندران به مردم