باشگاه مشتریان با امکانات ویژه …اینسرت ، مته ، فرز انگشتی ، قلاویز …میکسرمستغرق واجیتاتورتعمیرات موبایل در امداد موبایل

 انتقاد مهرعلیزاده از دولت در آخرین مناظره / فیلم