هشدار درباره توقف روند نزولی کرونا / نگران اوج گیری دوباره کرونا در تهران هستیم