واکنش خطیب‌زاده به اظهارات اخیر علی‌اف / مایه تعجب است