کرونا جان ۱۶۵ ایرانی دیگر را گرفت / شناسایی بیش از ۱۱ هزار بیمار در شبانه روز گذشته