لیست جایگاه‌های سوخت عرضه بنزین ۱۵۰۰ تومانی در تهران اعلام شد