شهادت سرباز دهه هشتادی نیروی انتظامی حین بازداشت یک شرور / عکس