گوشی هواوی Nova ۸ ؛ انتخابی بروز برای جوانان در سال ۲۰۲۱