آمریکا از نزدیک اقدامات ایران را زیر نظر دارد /  اگر تهران تغییر مسیر ندهد آماده توسل به گزینه‌های دیگر هستیم