تصویر سردار قلابی منتشر شد / اکثر مالباخته‌های این پرونده از مسئولین هستند!