واکسن نزدن رییس‌جمهور برزیل کار دستش داد / اجازه ورود به رستوران صادر نشد!