کلینیک پوست ومووزیبایی تهراندستگاه ارت الکترونیکیاینسرت ، مته ، فرز انگشتی ، قلاویز …برگزاری آزمون تافل، ثبت نام تافل، …

مردم از ۲ ماسک استفاده کنند/ سریعا بعد از اخذ رای مکان رای گیری را ترک کنند