احتمال ابتلای ۳۰ درصد واکسینه شده‌ها به کرونا / دو ماسک استفاده کنید