استعفای آیت‌الله جنتی پذیرفته شد

استعفای آیت‌الله جنتی پذیرفته شد